Praktijk Wijde Wieden

 

 
 
 
 
Praktijkgebied

Het praktijkgebied strekt zich uit van Vollenhove tot Wanneperveen en van Giethoorn tot Hasselt.


We houden spreekuur op 2 locaties:

- Hasselt: Ridderstraat 50

En bij de Huisartsenpraktijk Stad & Ambt
- Vollenhove: De Weijert 40

 

Je hoeft je niet eerst te melden, je mag gewoon plaats nemen in de wachtkamer en dan komen we je ophalen.

 


Locatie Ridderstraat Hasselt


 


Visie en werkwijze

Verloskunde praktijk Wijde Wieden is een kleine praktijk. Daardoor is er ruimte voor persoonlijk contact tussen de zwangere, haar partner en de verloskundige. Het spreekuur is ruim gepland en tijdens de bevalling heeft de verloskundige alle tijd om de begeleiding te geven die nodig is. Ze kan ook vaak meegaan naar het ziekenhuis als ze de bevalling over moet dragen aan de gynaecoloog.
 


Persoonlijk contact is belangrijk
 

Uit onderzoeken blijkt dat vrouwen het belangrijk vinden dat er voldoende tijd is tijdens de zwangerschapcontroles. Ook blijkt dat een goed contact meer tevredenheid geeft bij de zwangere en een spontaan verloop van de bevalling ten goede komt.

 


De naam Wijde Wieden

Het werkgebied van de praktijk omvat de wijdere omgeving rondom natuurgebied De Wieden. Daarom de naam "Wijde Wieden".


 
De verloskundigen van de Wijde Wieden


 
Lida
Ik ben Lida Groot Jebbink-Postmus. In 1989 ben ik geboren in Leeuwarden. Door de loting in Nederland kon ik niet direct starten met de opleiding tot verloskundige, daarom heb ik eerst hbo-verpleegkunde gestudeerd in Zwolle. Ik heb hierdoor veel stage- en werkervaring kunnen opdoen in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg.
Tijdens de stages en het werken op de kraamafdeling en de verloskamers wist ik het zeker. Ik wilde nog steeds graag verloskundige worden.
 
Nadat ik mijn opleiding tot verpleegkundige had afgerond, besloot ik uit te wijken naar BelgiŽ. Daar kon ik direct starten met de opleiding tot 'vroedvrouw'. In juni 2012 mocht ik mijn diploma in ontvangst nemen. De verwezenlijking van een langgekoesterde droom!

Na mijn diplomering ben ik direct volledig aan het werk gegaan als verloskundige. Ik heb eerst ongeveer een jaar in de praktijk van de Noordoostpolder gewerkt en in dat jaar steeds een beetje meer binnen het gebied van de Wijde Wieden. Sinds maart 2013 werk ik volledig in de Verloskunde Praktijk Wijde Wieden. Sinds 2018 draai ik de praktijk samen met Maaike en Lydia en worden we waar nodig versterkt door waarneemsters.

In juni 2013 heb ik de echoscopieopleiding afgerond en sinds eind 2013 wordt een groot deel van de zwangerschapsecho's binnen de praktijk gemaakt. Het is voor mij een waardevolle toevoeging aan het vak van de verloskundige.

Ik doe met veel plezier dit prachtige werk en vind het bijzonder om een bijdrage te mogen leveren aan de begeleiding van jouw/jullie zwangerschap, bevalling en kraambed. 
Maaike
Mijn naam is Maaike Stals. Ik ben in 1990 geboren in Zwolle, waar ik ook ben opgegroeid. Als klein meisje wist ik het al, ik wilde later verloskundige worden.

Na de middelbare school kon ik helaas niet direct starten met de opleiding tot verloskundige, doordat ik in Nederland niet werd ingeloot. Ik besloot fysiotherapie te gaan studeren in Groningen en heb deze opleiding afgerond.
Ik heb bijna twee jaar gewerkt als fysiotherapeut, waarvan het grootste gedeelte in het ziekenhuis in Zwolle, Isala.

Na deze studie wilde ik nog steeds dolgraag verloskundige worden en heb ik besloten om de opleiding in BelgiŽ te volgen. In 2014 is deze droom eindelijk uitgekomen en mag ik me verloskundige noemen. Tijdens mijn studie heb ik al een periode met veel plezier stage gelopen bij Esther en Lida. En nu heb ik dus mijn werk in de Verloskunde praktijk Wijde Wieden.

In juli 2015 heb ik net als Lida de echoscopieopleiding afgerond. Dit betekent dat je mij ook tegen kan komen bij een van de echo's op de praktijk. Daarnaast maak ik ook de 20 weken echo. Dit doe ik bij de echopraktijk 'Echo Enzo' in Zwolle.

Het werken in deze praktijk spreekt mij aan om het persoonlijke contact met de zwangere en haar partner. Daarnaast vind ik het erg bijzonder om vrouwen en hun partners te mogen begeleiden tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.
Jullie kunnen mij tegenkomen op het spreekuur, tijdens- en na de bevalling. 
Lydia
Mijn naam is Lydia Suurbeek-Hendrikse en ik ben in 1985 geboren in Blankenham. Hier heb ik tot mijn 11e gewoond waarna we naar Steenwijk zijn verhuisd.

Na de middelbare school heb ik mij aangemeld bij de verloskunde academie, maar helaas werd ik uitgeloot. Ik ben toen, net als mijn collega Lida, hbo-verpleegkunde gaan studeren in Zwolle. Na het afronden van deze opleiding ben ik als wijkverpleegkundige in Steenwijk en Brederwiede aan het werk gegaan.
Dit combineerde ik met een baan op de afdeling long en cardiologie in het ziekenhuis van Meppel. Tijdens de twee jaar die ik heb gewerkt als verpleegkundige, bleef de verloskunde toch mijn interesse wekken en heb ik mij in 2009 nogmaals aangemeld bij de verloskunde academie in Groningen. Dit keer werd ik toegelaten en studeerde ik in 2013 af.

Na het afronden van de opleiding ben ik bij verschillende praktijken in o.a. Roden, Groningen, Steenwijk en de Noordoostpolder voor kortere of langere tijd als verloskundige aan het werk gegaan. Sinds 1 februari 2016 werk ik met veel plezier binnen Verloskunde Praktijk Wijde Wieden.
In 2015 heb ik zelf mogen ervaren hoe het is om moeder te worden. Wat een bijzondere gebeurtenis! En in 2017 ben ik voor de tweede keer moeder geworden en heb zelf mogen ervaren hoe het is om onder begeleiding van mijn collega's van de Wijde Wieden te bevallen.
Ik ben trots op mijn vak als verloskundige. Ik heb de opleiding voor echoscopist afgerond wat voor mij een extra dimensie geeft aan het vak.
Werken binnen een verloskundigenpraktijk vind ik geweldig, omdat ik houd van het persoonlijke contact. Het persoonlijk begeleiden van aanstaande ouders, bevallingen en het gezin in de kraamtijd is voor mij een grote eer. Hopelijk ontmoet ik jullie snel. 
Vaste waarneemsters:
 
Anemoon
Mijn naam is Anemoon Oostveen en ik kom uit Utrecht waar ik ben geboren en getogen.
In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Verloskunde Academie in Amsterdam.
Na de opleiding vertrok ik naar het tropische CuraÁao waar ik een half jaar werkzaam ben geweest. Dat is een erg mooie ervaring geweest. Sindsdien heb ik in verschillende plekken in Nederland waargenomen, zoals Friesland, Staphorst, de Veluwe.

Ik houd van mijn werk als verloskundige. Daarnaast ga ik ook graag uit eten met mijn vriend of kijk ik de herhalingen van mijn favoriete programma "Ik vertrek".

Tot ziens bij de Wijde Wieden! 
Aster
Mijn naam is Aster Hermans. Ik ben geboren en opgegroeid in Doetinchem.
In 2015 ben ik afgestudeerd aan de Verloskunde Academie Groningen. Als onderdeel van de opleiding heb ik een leerzame stage gelopen in Ghana die mijn blik verder verruimd heeft.
Ik heb ruim twee jaar met veel plezier gewerkt bij verschillende praktijken in het noorden van het land.

Afgelopen zomer heb ik mijn hart gevolgd, de verloskunde even losgelaten, en heb ik al reizende vrijwilligerswerk gedaan in Frankrijk, Canada, Costa Rica en Chili.

 
Dit waren inspirerende belevenissen en mooie ervaringen.

Als verloskundige vind ik het belangrijk om goed te luisteren naar je wensen en samen te kijken wat daarin medisch gezien mogelijk is. Daarin wil ik eraan bijdragen dat deze periode een tijd kan zijn om zoveel mogelijk op je eigen manier te beleven. Ik werk daarom graag vanuit vertrouwen, rust, observatie en spontaniteit.

Ik verheug me erop jullie te ontmoeten! 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uw privacy en uw persoonsgegevens
Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
Kwaliteit

De verloskundige dient zich te houden aan de standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep (KNOV). Ze is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk. Alle verloskundigen van de Wijde Wieden zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister.

 


 


Beroepsgeheim

Net als een arts heeft een verloskundige een beroepsgeheim. Alles wat op het spreekuur, tijdens de bevalling of kraamvisites wordt besproken blijft geheim.
Klachtenafhandeling

In geval van klachten kan je die het best melden en bespreken met de verloskundige. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, aangesloten bij de KNOV. Informatie hierover kan je van de verloskundige krijgen of vinden op de site van de KNOV, www.knov.nl.


 
   

Bert Hoevenberg - Webdesign