Zwangerschapsecho

 

 
 
 
 
De zwangerschapsecho
Op de spreekuurlocatie in Hasselt staat ons echoapparaat en daar worden de echo's gemaakt door Lida en Maaike. Zij hebben hiervoor een opleiding gevolgd en zijn bevoegd voor het maken van de termijnecho, een groei-echo en een liggingsecho.
Maaike maakt tevens de 20 weken echo. Deze vindt plaats bij echopraktijk Echo Enzo in Zwolle.

 
 
Waar je even aan moet denken voorafgaand aan de echo:
 
De dag van het onderzoek de buik niet insmeren met crème, bodylotion of olie.
 
Bij de 1e termijnecho, zorgt een volle blaas voor goede beeldvorming (vanaf anderhalf uur voor het onderzoek niet meer gaan plassen en in diezelfde tijd nog 2 glazen water drinken).
 
De echokamer biedt naast de zwangere plaats voor de partner en eventueel nog één andere belangstellende. Het echo-onderzoek vereist concentratie van de verloskundige, daarom de vraag om geen kleine kinderen mee te nemen naar het onderzoek.


 
Termijnecho
De termijnecho is de eerste echo die plaatsvindt in de zwangerschap.
Deze echo is bedoeld om nauwkeurig de zwangerschapsduur en dus de uitgerekende datum vast te kunnen stellen. Bij voorkeur wordt deze echo rond 11 weken zwangerschapsduur gemaakt.

Er zal naar gestreefd worden om de echo uitwendig, via de buik, te maken. Soms lukt dit niet of niet goed genoeg, dan wordt de echo inwendig, vaginaal, gemaakt.
 
Liggingsecho
Rond de periode van 35-36 weken wordt er een liggingsecho gemaakt. Hierbij wordt er gecontroleerd of het kindje daadwerkelijk met het hoofdje naar beneden ligt. Daarnaast wordt gekeken naar de placenta en wordt er een schatting gemaakt van de hoeveelheid vruchtwater.


Groei-echo op indicatie
Soms kan er aanleiding zijn om in de zwangerschap de groei van het kindje te controleren. Wanneer hier aanleiding toe is zal dit door een van ons met je worden besproken.

 

   

Bert Hoevenberg - Webdesign